ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Quick Search
Neuroplay – A New Parent Mediated Intensive Intervention Method for Autism [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 158-162 | DOI: 10.5222/j.child.2019.05902

Neuroplay – A New Parent Mediated Intensive Intervention Method for Autism

Barış Ekici1, Müdriye Yıldız Bıçakçı2, Elif Nur Gürkan1, Öykü Su Unay1, Burak Tatlı1
1Istanbul Pediatric Neurology Clinic
2Ankara University, Medical Sciences Faculty, Department of Child Development

Autism is a neurodevelopmental disorder that appears in early childhood. In recent years, parent mediated early intervention programs have become increasingly popular. In this report, we present a girl who has diagnosed with autism spectrum disorder at 28 months, followed up with Neuroplay Method and improved significantly.

Keywords: Autism, early intervention, social interaction, neuroplay method, parent mediated intervention, play therapy

Otizmde Ebeveyn Aracılı Yoğun Müdahale Yöntemi Nöroplay: Bir Olgu Sunumu

Barış Ekici1, Müdriye Yıldız Bıçakçı2, Elif Nur Gürkan1, Öykü Su Unay1, Burak Tatlı1
1Özel Çocuk Nöroloji Kliniği, istanbul
2Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Ankara

Otizm spektrum bozukluğu erken çocukluk çağında görülen nörogelişimsel bir hastalıktır. Ebeveynlerin dahil edildiği erken müdahale programları son dönemde yaygınlaşmaktadır. Bu olgu sunumunda; 28 aylıkken otizm spektrum bozukluğu tanısı alan, Nöroplay Yöntemi ile takip edildikten sonra otizm bulguları önemli ölçüde sağıltılan bir kız olgu aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otizm, erken müdahale, sosyal etkileşim, nöroplay yöntemi, ebveyn aracılı müdahale, oyun terapisi

Barış Ekici, Müdriye Yıldız Bıçakçı, Elif Nur Gürkan, Öykü Su Unay, Burak Tatlı. Neuroplay – A New Parent Mediated Intensive Intervention Method for Autism. J Child. 2019; 19(3): 158-162

Corresponding Author: Öykü Su Unay, Türkiye
LookUs & Online Makale