ISSN 1302-9940 | e-ISSN 1308-8491

Quick Search
Phosphate Metabolism [J Child]
J Child. 2019; 19(3): 105-115 | DOI: 10.5222/j.child.2019.43650

Phosphate Metabolism

Hasan Önal
Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Department of Pediatric Endocrinology and Metabolism

Maintenance of serum phosphate in the physiological range is critical for many biological processes. Phosphate is an essential component of bones, nucleic acids, and cell membranes, and it plays a crucial role in cellular energy metabolism, intracellular signaling by phosphorylation of proteins, and release of oxygen from hemoglobin. Phosphate is an important urinary and blood acid base buffer.
The serum phosphorus level is maintained through a complex interplay between intestinal absorption, exchange intracellular and bone storage pools, and renal tubular reabsorption. The kidney plays a major role in regulation of phosphorus homeostasis by renal tubular reabsorption. Type IIa and type IIc Na transporters are important renal Na dependent inorganic phosphate transporters, which are expressed in the brush border membrane of proximal tubular cells. Both are regulated by dietary inorganic phosphate intake, vitamin D, fibroblast growth factor 23 (FGF23) and parathyroid hormone.

Keywords: Hypophosphatemia, Hyperphosphatemia, FGF23, Klotho

Fosfat Metabolizması

Hasan Önal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

Serum fosfatın fizyolojik aralıkta korunması birçok biyolojik işlem için kritiktir. Fosfat, kemiklerin, nükleik asitlerin, hücre zarlarının önemli bir bileşenidir ve hücresel enerji metabolizmasında, proteinlerin fosforilasyonuyla hücre içi sinyalizasyonda ve hemoglobinden oksijen salınmasında önemli bir rol oynar. Fosfat önemli bir idrar ve kan asidi baz tamponudur.
Serum fosfor seviyesi, bağırsak emilimi, hücre içi ve kemik depo havuzlarının değişimi ve renal tübüler yeniden emilim arasındaki karmaşık bir etkileşimle sağlanır. Böbrek, böbrek tübüler yeniden emilim ile fosfor homeostazının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Tip IIa ve tip IIc Na taşıyıcıları, proksimal tübüler hücrelerin fırça sınır membranında ifade edilen önemli renal Na bağımlı inorganik fosfat taşıyıcılardır. Her ikisi de diyet ile inorganik fosfat alımı, D vitamini, fibroblast büyüme faktörü 23 (FGF23) ve paratiroid hormonu (PTH) tarafından düzenlenir.

Anahtar Kelimeler: Hipofosfatemi, hiperfosfatemi, FGF23, Klotho

Hasan Önal. Phosphate Metabolism. J Child. 2019; 19(3): 105-115

Corresponding Author: Hasan Önal, Türkiye
LookUs & Online Makale