ISSN:1302-9940
Anasayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | Yazarlara Bilgi | Dergi Arşivi| İletişim | English
Çocuklarda Kronik İshale Yaklaşım [J Child]
J Child. 2018; 18(2): 52-58 | DOI: 10.5222/j.child.2018.47568  

Çocuklarda Kronik İshale Yaklaşım

Nafiye Urgancı
Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji

İshal genel olarak günlük dışkı miktarının veya dışkının su içeriğinin artmasıdır. Bebek ve çocuklarda dışkı miktarının 10 gr/kg’/gün; adölesan ve erişkinlerde 200 gr/kg/gün olması ishal olarak tanımlanır. İki haftadan uzun sürenler kronik veya persistan ishal olarak tanımlanmaktadır. Esas patofizyolojik mekanizmalar osmotik, sekretuvar, motilite bozukluğu ve enflamasyondur. İshal nedenleri yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte gelişmekte olan ülkelerde ineksiyonlar sık neden iken gelişmiş ülkelerde fonksiyonel bağırsak hastalıkları, malabsorbsiyon ve inflamatuvar barsak hastalıkları en sık nedenlerini oluşturmaktadır. İyi öykü ve fizik muayenenin dikkatli yapılması, tanı için gereksiz test ve girişim yapılmasını engeller. Tedavide amaç nedene yönelik tedavi, beslenme durumunu düzeltmek ve büyümeyi
sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: İshal, Kronik, Çocuk


Approach to the Treatment of Chronic Diarrhea in Children

Nafiye Urgancı1

Diarrhea is generally an increase in the amount of daily stool or water in the feces. The amount of feces in infants and children is 10 g/kg/day; Adolescents and adults with diarrhea of 200 g/kg/day. Patients who are more than two weeks old are defined as chronic or persistant diarrhea.
The main pathophysiological mechanisms are osmotic, secretory, motility disorders and inflammation. While causes of diarrhea vary according to age, in developing countries frequent causes of incidence are functional intestinal diseases, malabsorption and inflammatory bowel diseases
in developed countries. Careful management of good history and physical examination prevents unnecessary testing and intervention for diagnosis. The goal of treatment is to improve the condition of nutrition and to provide growth.

Keywords: Diarrhea, chronic, child


Nafiye Urgancı. Approach to the Treatment of Chronic Diarrhea in Children. J Child. 2018; 18(2): 52-58

Sorumlu Yazar: Nafiye Urgancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale